top of page

PASSIEF

NULENERGIE

BEN - Bijna Energie Neutraal

PASSIEF : 

EERST DE BOUWSCHIL, DAARNA DE TECHNIEKEN

Passief bouwen focust eerst en vooral op de bouwschil. Deze gaat veel langer mee dan de technieken en is moelijker aan te passen.

 

 

 

De warmteverliezen zijn uitermate beperkt door een zeer zwaar doorgedreven isolatie, in combinatie met een zeer goede luchtdichtheid. Het binnenklimaat wordt verzekerd door gebalanceerde mechanische ventilatie met een hoge mate van warmteterugwinning. Er is geen formele link met het E-peil. De wettelijke eisen naar energieprestatie zijn van toepassing. Tijdens het grootste deel van het jaar kan de woning op kamertemperatuur blijven zonder een klassiek verwarmingssysteem te gebruiken. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die is echter zeer klein. De warmtevraag kan bijvoorbeeld opgevangen worden door het plaatsen van een kleine radiator of convector in de leefruimte of badkamer. Aangezien er dus bijna niet meer actief wordt verwarmd, spreekt men van een 'passief' gebouw of 'passiefhuis'.

 

EISEN :

 - jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming + koeling ≤ 15 kWh/m2 *

 - totale jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor alle toepassingen,

   sanitair warm water en ruimteverwarming en koeling      ≤ 120 kWh/m2 *

 - oververhitting : temperatuur > 25°C ≤ 5%

 - luchtdichtheid : n50 < 0,60 h-1

* geklimatiseerde vloeroppervlakte

 

De berekening gebeurt met PHPP software, de certificatie gebeurt, na grondige controle, door het Passiefhuis-Platform.

 

NULENERGIE :

Passief + de resterende energievraag wordt volledig gecompenseerd door middel van hernieuwbare energie.

 

MEER INFO :

Voor meer informatie over

BEN-bouwen kan je volgende

informatiebrochures opladen :

 

of je leest meer op volgende websites

BEN : 

OOK AANDACHT VOOR DE TECHNIEKEN

BEN-bouwen heeft ook aandacht voor de bouwschil, maar kijkt meer naar het economisch optimum. De eerste cm isolatie geven een veel hoger rendement dan de de laatste cm, terwijl ze wel evenveel kosten. Daarom is er meer focus op de technische uitrusting.

 

BEN-woningen verbruiken weinig energie voor je verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen. Vandaar de naam BEN : Bijna-EnergieNeutraal. Vanaf 2021 bouwt men in Vlaanderen, België en Europa alleen nog volgens die standaard. Al sinds 2006 liggen de energie-eisen voor nieuwbouwprojecten vast in de energieprestatieregelgeving (EPB). Het verplichte E-peil wordt verder aangescherpt tot we in 2021 een E30, het BEN-niveau, moeten behalen. 2021 is niet meer zo ver af, daarom kiezen meer en meer bouwheren om nu al de BEN standaard te hanteren.

Omdat je BEN-woning heel goed geïsoleerd is, heeft ze relatief weinig warmte nodig. Verwarmen met een conventionele ketel en hogetemperatuurradiatoren op 60 tot 70 graden hoeft dan ook niet. In een BEN-woning presteren verwarmingssystemen op lage temperaturen – 30 tot 45 graden – het beste. En daarin heb je verschillende mogelijkheden. Op basis van onder meer je beschikbare ruimte, het gewenste comfortniveau en je budget kies je het systeem dat het beste bij je past

 

EISEN :

 - E-peil ≤ E30 - K-peil ≤ K40

 - U-max eisen (isolatie van de schildelen)

 - risico op oververhitting bemerken : oververhittingsindicator < 6.500Kh.

 - ventilatie-eisen volgens EPB wetgeving

 - minimum aandeel hernieuwbare energie

 

De berekening gebeurt door de EPB-verslaggever met de EPB-software, er is dus geen extra certificatiecentrum nodig.

 

 

 

 

MEER INFO :

Voor meer informatie over

BEN-bouwen kan je volgende

informatiebrochures opladen :

 

of je leest meer op volgende websites :

VOORBEELD

PASSIEF / NULENERGIEWONING

VOORBEELD

PASSIEF / NULENERGIEWONING

VOORBEELD BEN -

BIJNA ENERGIE NEUTRALE WONING

bottom of page