top of page

doorgedreven isolatie

goede luchtdichtheid

passieve zonne-energie

passieve zonne-energie

gecontroleerde ventilatie

gecontroleerde ventilatie

energiezuinige toestellen

hernieuwbare energie

DUURZAAM Bouwen

In het besef dat grondstoffen en energie niet onbeperkt aanwezig zijn, proberen wij maximaal te werken met hernieuwbare grondstoffen en energie. De goedkoopste energie is deze die je niet gebruikt.

Wij streven ernaar degelijk, duurzame en comfortabele gebouwen te ontwerpen met een laag energieverbruik.

 

Energiezuinig bouwen :

Voor de realisatie van een duurzaam, energiezuinig bouwproject volgen wij een

stappenplan :

Eerst de gebouwenschil, daarna de technieken : energiezuinig bouwen doe je allereerst door de warmteverliezen te beperken. Hoe minder warmte een gebouw verliest, hoe minder er verwarmd moet worden. In de zomer geldt hetzelfde principe voor het koel houden van het gebouw. Daarom geven wij er de voorkeur aan eerst te zorgen voor een zeer goed geïsoleerd gebouw met een dik isolatiepakket en een goede luchtdichtheid.

 

Met zonnepanelen en domotica is niets mis,  maar als er keuzes moeten gemaakt worden geven wij de voorkeur aan een goed geïsoleerd gebouw. De extra technieken kunnen later nog steeds geplaatst worden. Het wettelijk verplicht aandeel hernieuwbare energie kan uitgesteld worden indien het E-peil 10% beter is dan het toegelaten maximum E-peil.


Goed ontwerp :

- warmteverliezen worden beperkt door :

            - de compactheid van het gebouw.

            - de doordachte planschikking

- een doordachte planopmaak waarbij rekening gehouden wordt met de oriëntatie van de diverse ruimtes binnen het gebouw.

            - Aan de noordzijde hoofdzakelijk bufferzones voorzien.

            - garages, berging en kelders buiten het beschermd volume

            - de leef- of werkruimtes hoofdzakelijk aan de zuidkant 

            - groeperen van de natte ruimtes, waardoor leidingen en

               ventilatiekanalen korter zijn en minder energie verbruiken

- passieve zonne-energie benutten door de verdeling van ramen over de verschillende gevels in functie van de bezonning.

- beperking van kunstmatige verlichting door het voorzien van voldoende daglicht in elke bewoonde ruimte.

            - voldoende grote ramen, maar voorzien niet groter dan nodig om

              oververhitting in de zomer te vermijden

            - glas met een lichttoetredingsfactor ≥ 65%

- Risico van oververhitting in de zomer wordt beperkt  door oordeelkundig plaatsen van de ramen en voorzien van zonwering waar nodig.

- zuinig verwarmingssysteem maximum 60 kWh/m2 vloeroppervlakte, ingeval passiefbouw maximum 15 kWh/m2.

- E peil bij voorkeur lager dan E < 40 (wettelijk maximum 2016 E50 voor wonen)

 

Goed geïsoleerde, koudebrug vrije, lucht- en winddicht gebouw

- laag K peil 

- doorgedreven isolatiepakketten

- wind- en luchtdicht geplaatste isolatie, gecontroleerd door blowerdoor-test

             

Gecontroleerde ventilatie

 

Beperking van de koellast

zodat energieverslindende actieve koeling slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk is.

 

Energiezuinige warmwaterproductie

 

Beperking van het elektriciteitsverbruik

 

Materialen

• geen onnodig gebruik van materialen

• Gezonde, milieuverantwoorde materialen uit onuitputtelijke grondstoffen

• Waar geen materialen uit onuitputtelijke grondstoffen mogelijk zijn, wordt gekozen voor materialen met goede kwaliteit- en milieuscore.

• voorkomen van afval

 

Water

Voorkomen van onnodig waterverbruik door waterzuinige toestellen, beperking van de leidinglengtes, isolatie toestellen en leidingen, …

Maximaal gebruik van hemelwater

Voorkomen onnodig afvalwater

- door beperken van het verbruik

- gescheiden riolering voor de afvoer van hemelwater en afvalwater

- vertraagde afvoer hemelwater door groendak op bijgebouwen

- opritten en verharding in waterdoorlatende materialen 

 

 

Architect Catry bekwam in oktober 2008 het label “energiezuinig architect” en volgde in 2009 cursus “Passief Bouwen” bij het PassiefHuis Platform. In 2015 werd architectenburau Yves Catry opgenomen op de eerste lijst BEN voorlopers.

bottom of page