top of page

EPC nodig?

Meer info of prijs vragen?

Bericht ontvangen!

Wenst U een woning te verhuren of te verkopen?

 

Dan is een Energieprestatiecertificaat, afgekort "EPC" wettelijk verplicht. Het energie-prestatiecerticaat vermeldt een kengetal met de energiescore van de woning en geeft aanbevelingen aan de eigenaar, huurder of koper om deze te verbeteren.

Het EPC moet voorgelegd worden zodra de woning te koop of te huur aangeboden wordt. Het EPC kengetal moet vermeld worden in advertenties. De vermelding " EPC in opmaak" volstaat niet. Na opmaak blijft een EPC 10 jaar geldig. Een EPC moet opgemaakt worden door een erkend Energiedeskundige type A. U kan daarvoor bij ons terecht.

 

Wat doet de energiedeskundige type A of EPC certifcateur?

 

Om een EPC op te maken moet altijd ter plaatse gegaan worden. De  energiedeskundige gaat na welke de samenstelling is van de buitenschil ( vloeren, muren, ramen en deuren en daken) en welke isolatiematerialen geplaatst zijn. Hij berekent vervolgens de verliesoppervlaktes. Als er geen gedetaileerde plannen aanwezig zijn meet hij deze op.

Hij ziet ook na welke technische uitrustingen voor verwarming, warm waterproductie en ventilatievoorzieningen  er aanwezig zijn alsook de eventuele hernieuwbare energieproductie (zonneboilers en PV zonnepanelen)

 

Hij geeft alle gegevens in op de EPC software van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) die het EPC genereerd op basis van de ingevoerde gegevens. Hij voert enkel in hetgeen zichtbaar is en doet geen destructief onderzoek. Wanneer iets niet kan vastgesteld worden zal de EPC software (meestal ongunstige) aannames doen op basis van de ouderdom van de woning.

 

Welke gegevens moet U de energiedeskundige bezorgen?

 

In principe heeft de energiedeskundige geen gegevens nodig. Hij doet de nodige vaststellingen en opmetingen ter plaatse. Nochtans hebt U er  alle belang bij zoveel mogelijk gegevens te bezorgen aan de energiedeskundige. Hij meer gegegevens, hoe correcter, en meestal ook hoe beter het EPC kengetal van uw woning zal zijn. Dit kunnen plannen zijn (opgesteld en ondertekend door een architect), lastenboek-beschrijvingen, facturen van aannemers of bouwmaterialen, werfverslagen, (duidelijk herkenbare) fotos van de werken, …

Voor aanvang ontvangt U een aansliplijst met de toegelaten bewijsstukken die U kan overhandigen.

 

Wat is het belang van het EPC ?

 

De huurder en kopers worden alsmaar meer bewust van de gebruikskost van een woning of appartement. Waar vroeger de huur- of koopprijs doorslaggevend was, zal de huidige huurder of koper alsmaar meer kijken naar de energiescore van de woongelegenheid. Als de energiescore goed is zal hij vlugger bereid zijn een hogere huur- of koopprijs te betalen omdat hij weet dat de gebruikskost voor verwarming en sanitair warm water lager zal liggen.

Het belang van een laag EPC kengetal zal alsmaar toenemen.

De overheid wenst hiermee ook eigenaars ertoe aan te zetten om hun eigendommen beter te gaan isoleren en zuinigere technieken te installeren.

 

Wat kost een EPC?

 

Dat hangt af van de complexiteit van het gebouw, de technische uitrustingen, het aantal verwarmingsinstallaties en de beschikbare gegevens. Ook de verplaatsingstijd van de energiedeskunidge speelt een rol. Een eenvoudig rechthoekig appartement, met enkel een een voor- en achtergevel waarvan alle gegevens bekend zijn, is aanzienlijk minder werk dan een vrijstaand gebouw met verschillende verdiepingen, hoeken en kantjes en complexe daken, waar geen plannen of andere documenten aanwezig zijn. U kan steeds een prijsaanvraag doen via het contactformulier op deze pagina. Vermeld het adres van het gebouw, het type gebouw, het aantal verwarmingsinstallaties en of U in het bezit bent van gedetailleerde plannen met afmetingen.

 

Meer weten ?

 

Ga naar http://www.energiesparen.be/epcparticulier of klik op deze knop :

bottom of page