top of page

URBAN VILLA

12 SOCIALE APPARTEMENTEN

START WERKEN 2016
INPLANTING EN PROGRAMMA

 

Het betreft het bouwen van twaalf sociale huurappartementen gelegen te Ieper in de verkaveling “ De Vloei ”.

 

De verkaveling “ De Vloei” beoogt de eerste duurzame wijk van Vlaanderen te worden. De ambitienota van de Stad Ieper spreekt over een “ecowijk” waarin milieukwaliteit door duurzaam omgaan met ruimte, energie, water, natuur en materialen centraal staan. Daarnaast wordt gekozen voor een brede benadering waarbij ook de sociale kwaliteit, de economische kwaliteit en de proceskwaliteit voorop staan. De Vloei maakt ook deel uit van het Europees INterreg-project “Future Cities” dat tot doel heeft de kwetsbaarheid van steden voor klimaatverandering in te schatten en de aanpassing van de steden aan veranderende omstandigheden te onderzoeken.

 

CONCEPT EN PLANINDELING

 

Het gelijkvloers omvat één appartement type 1/2 (1 slpk 2 personen) en één appartement type 2/4, beide langs de tuinzijde van het bouwkavel.De straatzijde herbergt de parkeerplaatsen, teller- en vuilnislokaal en inkom.Vanuit de inkom is een kleine bergruimte (bvb voor kuismateriaal) toegankelijk, alsook de lift en trappenhuis.De lift is rolstoeltoegankelijk. Het vuilnislokaal geeft uit op de fietsenberging. De verdiepingen 1 tot 3 voorzien telkens één appartement type 2/3 en twee appartementen type 1/2. De 4e verdieping voor zien één appartement type 2/3 alsook een technische ruimte voor de luchtgroep van de ventilatie.

 

Verwarming : De appartementen worden verwarmd door middel van vloerverwarming met een water/water warmtepomp in combinatie met een BEO veld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de winter wordt warmte onttrokken aan de bodem. In de zomer wordt via de vloerverwarming warmte uit de lokalen onttrokken waarbij de bodem geregenereerd wordt. Er wordt gestreefd naar een thermisch evenwicht. De kostprijs van de boringen vertegenwoordigt een substantiële meerkost, maar wordt gecompenseerd door een gunstig stroomverbruik. Het stroomverbruik evolueert niet met de buitentemperatuur door de constante temperatuur van de bodem. Hierdoor is deze manier van warmteopwekking diegene met het laagste elektrisch verbruik voor verwarming. In de appartementen zijn geen afzonderlijke units nodig, alles wordt centraal opgewekt. Een beperkte koeling van de ruimtes is mogelijk. Ecologisch is dit de gunstigste oplossing.

 

Voor de sanitair warm water productie worden zonneboilers voorzien. Er is een buffervat van 1.500 liter voorzien. Bijkomend is in elk appartement een buffervat van 150 liter in de berging van elk appartement voorzien, met mogelijkheid tot directe bijverwarming.

 

 

Er wordt grote aandacht gevraagd voor de luchtdichtheid. Aangepaste detaillering is hiervoor noodzakelijk. Er wordt een ventilatievoud (n50) van maximaal 2 gevraagd. Dit is te controleren via blowerdoortesten.  De parkeerplaatsen werden voorzien als carports gezien een garagepoort zeer moeilijk luchtdicht te maken is.

 

E- en K-peil : 

Volgens de voorafberekeningen in bijlage wordt overal een K- peil K 24 behaald.

De woningen behalen een E- peil tussen E 31 en E40. De netto energiebehoefte varieert tussen 8 en 27 kWh/m2.

We spreken hier dus over net niet BEN (Bijna Energie Neutraal) appartementen.

bottom of page