top of page

BEN WONINGEN

SOCIALE KOOPWONINGEN

START WERKEN 2016
INPLANTING EN PROGRAMMA

 

Het betreft het bouwen van zeven woningen gelegen te Ieper in de verkaveling “ De Vloei ”.

 

De verkaveling “ De Vloei” beoogt de eerste duurzame wijk van Vlaanderen te worden. De ambitienota van de Stad Ieper spreekt over een “ecowijk” waarin milieukwaliteit door duurzaam omgaan met ruimte, energie, water, natuur en materialen centraal staan. Daarnaast wordt gekozen voor een brede benadering waarbij ook de sociale kwaliteit, de economische kwaliteit en de proceskwaliteit voorop staan. De Vloei maakt ook deel uit van het Europees INterreg-project “Future Cities” dat tot doel heeft de kwetsbaarheid van steden voor klimaatverandering in te schatten en de aanpassing van de steden aan veranderende omstandigheden te onderzoeken.

 

Het ontwerp voorziet 4 woningen type 4/ 5 (4 slkp / 5 personen - 2 bouwlagen).

 

Gezien de noord-zuid oriëntatie en het compacte volume is deze woning ideaal om als passiefwoning geconcipieerd te worden. Om financiële redenen wordt hiervan afgezien, doch de principes van het passiefhuis werden behouden.

 

CONCEPT EN PLANINDELING

 

De verplicht te bebouwen oppervlakte is veel te groot volgens de maximale oppervlaktenormen van de VMSW. Daarom werden de woningen maar 8,06 m diep gemaakt ipv de verplichte 9,00 m. Op de resterende ruimte werd een vrijstaande voorzetgevel met open latwerk geplaatst dat dienst doet als vaste zonweringsconstructie en tevens als ophangconstructie voor een zonwering die deels vast is ( lamellenluifels) en deels mobiel (schuifpanelen).

 

Teneinde maximaal zonnewinsten te bekomen wordt de zuidgevel maximaal beglaasd.

 

De planindeling voorziet de dagruimtes op het gelijkvloers – met zeer ruime living - en de nachtruimtes op de verdiepingen. De keuken, berging, toilet en badkamer worden gecentraliseerd.

Langs de straatzijde wordt op de rooilijn een tuinberging, fietstenstalling en carport voorzien. Deze zorgen tevens voor de nodige privacy.

 

De woningen worden voorzien in dragend metselwerk met verdiepingsvloeren uit predallen of potten en balken. Het metselwerk is voorzien in snelbouwsteen. In de spouw wordt 16 cm PIR geplaatst. De woningscheidende muren voorzien een ankerloze spouw waartussen 7 cm minerale wol geplaatst wordt.

Gevels zijn voorzien in rood-bruine genuanceerde parementsteen, met accenten in donkergrijze gevelbeplating.

De voorzetgevel / zonwering / schuifpanelen zijn voorzien in FSC hout (lariks of hittebehandeld naaldhout) met een dragende structuur uit verzinkt staal.

 

De carports – fietsenbergingen - tuinhuisjes zijn voorzien in houtskeletbouw en een houten gevelbekleding.

 

Op de platte daken wordt 25 PIR voorzien. De dakdichting is in EPDM. De daken van de tuinberging en carport zijn uitgevoerd als groendak. Het regenwater van de groendaken wordt niet gerecupereerd gezien de organische vervuiling, doch wel afgeleid naar de gemeenschappelijke wadi’s, samen met de overloop van de regenwaterputten. Het regenwater van het hoofddak wordt aangewend voor toiletspoeling en wasmachines.

 

Op de funderingsplaat wordt 18 cm EPS vloerisolatieplaten geplaatst. Daarboven worden de leidingen geplaatst in een uitvullingschape. Daarboven wordt 7 cm PIR vloerisolatie geplaatst onder de vloerverwarming, die ingebed wordt in een zwevende chape.

Op de verdiepingen wordt eerst een uitvullingslaag voorzien voor leidingen, en daarop 4 cm PIR onder de vloerverwarming, waarop een zwevende chape .

 

Het schrijnwerk wordt voorzien in gelamelleerd FSC hout met buitenschil in Acoya, Standaard wordt beglazing K 1,0 voorzien. Er wordt een 4-laagse afwerking voorzien zodat het schrijnwerk vele jaren onderhoudsvrij is.

 

Er wordt grote aandacht gevraagd voor de luchtdichtheid. Aangepaste detaillering is hiervoor noodzakelijk. Er wordt een ventilatievoud (v50) van maximaal 2 gevraagd. Dit is te controleren via blowerdoortesten.  De parkeerplaatsen werden voorzien als carports gezien een garagepoort zeer moeilijk luchtdicht te maken is.

 

E- en K-peil : 

Volgens de voorafberekeningen in bijlage wordt overal een K- peil K 26 behaald met een ventilatievoud v50 = 3,5.

De woningen behalen een E- peil E 32 - E33. De netto energiebehoefte varieert tussen 27 en 34 kWh/m2.

We spreken hier dus over net niet BEN (Bijna Energie Neutraal) maar hopen na uitvoering van luchtdichtheidstesten toch E30 en BEN te behalen.

bottom of page