top of page

BEN WONINGEN

SOCIALE KOOPWONINGEN

START WERKEN 2016
INPLANTING EN PROGRAMMA

 

Het betreft het bouwen van zeven woningen gelegen te Ieper in de verkaveling “ De Vloei ”.

 

De verkaveling “ De Vloei” beoogt de eerste duurzame wijk van Vlaanderen te worden. De ambitienota van de Stad Ieper spreekt over een “ecowijk” waarin milieukwaliteit door duurzaam omgaan met ruimte, energie, water, natuur en materialen centraal staan. Daarnaast wordt gekozen voor een brede benadering waarbij ook de sociale kwaliteit, de economische kwaliteit en de proceskwaliteit voorop staan. De Vloei maakt ook deel uit van het Europees INterreg-project “Future Cities” dat tot doel heeft de kwetsbaarheid van steden voor klimaatverandering in te schatten en de aanpassing van de steden aan veranderende omstandigheden te onderzoeken.

 

CONCEPT EN PLANINDELING

 

Teneinde de relatief ongunstige oriëntatie te compenseren wordt een doorzonwoning voorzien waarbij de keuken centraal gelegen is, de eetplaats langs de straatzijde (zuidwest) en de living aan de tuinzijde (noordoost).

Bij elke woning wordt een parkeerplaats voorzien die deels inpandige is (4,50 m diepte ) en deels onder een luifel  (1,50 m diepte).

De inkom is centraal gelegen achter de carport.

De carports zijn overal minimaal 3,20 m breed teneinde de inkomdeur bereikbaar te houden.

Teneinde ook de eetplaatsen 3,20 m breed te kunnen behouden werden de zijwanden van de keukens voorzien van plaatmateriaal in plaats van gevelparement, teneinde deze smaller te maken. Op lot 91 werd de perceelbreedte 20 cm breder gemaakt.

 

Op de verdieping zijn 3 slaapkamers en een badkamer met toilet gelegen. Er is ook een technische ruimte waar de warmtepomp en de ventilatiegroep voorzien is.

 

Er wordt grote aandacht gevraagd voor de luchtdichtheid. Aangepaste detaillering is hiervoor noodzakelijk. Er wordt een ventilatievoud (n50) van maximaal 2 gevraagd. Dit is te controleren via blowerdoortesten.  De parkeerplaatsen werden voorzien als carports gezien een garagepoort zeer moeilijk luchtdicht te maken is.

 

E- en K-peil : 

Volgens de voorafberekeningen in bijlage wordt overal een K- peil K 24 behaald.

De woningen behalen een E- peil E 30 - E31. De netto energiebehoefte varieert tussen 29 en 36 kWh/m2.

We spreken hier dus over BEN (Bijna Energie Neutraal) of net niet BEN woningen.

bottom of page