top of page

Coördinatie met andere

bouwpartners

STUDIEBUREAU STABILITEIT EN/OF SPECIALE TECHNIEKEN

De klassieke driehoek BOUWHEER - ARCHITECT - AANNEMER is al lang verleden tijd.

Vandaag telt het bouwteam veel meer partners.

Bij complexere projecten waren gespecialiseerde studiebureaus voor stabiliteit en/of technieken er al langer.

Wij kennen divere studiebureaus en weten wat hun specialisatie is. We vragen offertes en brengen U in contact.

 

Nieuwe wetgeving bracht ook nieuwe bouwpartners met zich mee.

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

De Veiligheidscoördinator moet (reeds vanaf het voorontwerp) worden aangesteld zodra er meer dan 1 uitvoerder op de werf is, in praktijk dus quasi altijd. Hij maakt een Veiligheids- en Gezondheidsplan op, ziet toe op de veiligheid op de werf en maakt het Post-Interventiedossier op. Daarin worden de gegevens opgelijst die bij latere verbouwingen, uitbreiding of sloop van belang kunnen zijn : de juiste plaats van rioleringen, het tracé van diverse technische leidingen, de gegevens van de gebruikte materialen (merk en type en documentatie) en van de technische uitrustingen. Zaken die evident lijken, maar na sommige jaren al vergeten zijn. Het Post-Interventiedossier gaat mee met de woningen en moet bvb bij verkoop aan de notaris bezorgd worden, die het doorgeeft aan de nieuwe eigenaar.

 

EPB-VERSLAGGEVER

De EPB-verslaggever zorgt ervoor dat uw gebouw voldoet aan de in snel tempo verstrengende EPB-wetgeving. In overleg met de EPB-verslaggever worden belangrijke keuzen gemaakt voor de keuze van en optimalisering van het soort isolatiemateriaal en de toe te passen isolatiediktes, de wijze waarop verwarmd of gekoeld wordt, de wijze waarop sanitair warm water geproduceerd wordt, geventileerd wordt, zonnewarmte aangewend en beheerst wordt en hoe gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie.

 

VENTILATIE-VERSLAGGEVER

De Ventilatie-verslaggever controleert de correcte installatie van de ventilatievoorzieningen.

 

LUCHTDICHTHEIDSMETER

Een goede luchtdichtheid verlaagd uw energiescore aanzienlijk. Voor mechanische ventilatiesystemen met warmterecuperatie is dit zelfs onontbeerlijk. De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB software bedraagt 12 volumewisselingen per uur. Metingen wijzen uit dat de effectieve waarden, zonder speciale aandacht voor de luchtdichtheid gemiddeld rond de 4 volumewisselingen per uur liggen. Mits specifieke voorzorgsmaatregelen is een waarde van 1,5 à 2 gemakkelijk haalbaar. Voor het behalen van een passiefhuis certificaat moet dat lager dan 0,60 zijn. Redenen te over dus om een luchtdichtheidsmeting te laten uitvoeren. Enkel metingen uitgevoerd door erkende luchtdicht-heidsmeters mogen ingegeven worden in de EPB of PHPP software.

 

KEURINGSORGANISMEN

Daarnaast zijn nog diverse controleurs actief, oa voor keuring van de rioleringen, de elektrische installaties, gasinstallaties enz…

 

WIJ ZIJN ZELF ERKEND ALS VEILIGHEIDS-COÖRDINATOR EN EPB-VERSLAGGEVER

Wij zijn zelf erkend als veiligheidscoördinator en EPB verslaggever, maar kiezen er bewust voor om dit meestal uit te besteden, zodat we ons ten volle kunnen richten op onze taak als architect. Omdat we zelf geschoold zijn in de materie zijn we uitstekend geplaatst om hierover te overleggen.

 

VRIJE KEUZE

Wij adviseren U, verzorgen de contacten, vragen offertes op, bezorgen hen de nodige documenten, bespreken de resulaten en implementeren de studies in uw dossier.

Ken U zelf iemand?

Geen probleem, we zijn ongebonden en hebben enkel uw belang voor ogen.

 

COÖRDINATIE

Wij coördineren al deze bouwpartners, wijzen U erop wie wanneer moet aangesteld worden, helpen U bij de keuze ervan en overleggen ermee wanneer nodig.

NUTTIGE LINKS

bottom of page